asmakinsankullanim
 


KULLANIM ŞARTLARI

Aşağıda, Bursa Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş ("Bursa Temiz Enerji") ve Bursa Temiz Enerji’nin bağlı ortaklıkları ile sizin aranızdaki sözleşmenin şartları yer almaktadır. Burada "Bağlı Ortaklık" terimi, Bursa Temiz Enerji’yi kontrol eden, Bursa Temiz Enerji tarafından kontrol edilen veya Bursa Temiz Enerji ile ortak kontrol altında olan tüm şirketleri ve diğer ticari tüzel kişilikleri; "kontrol" terimi ise böyle bir şirket veya diğer tüzel kişiliğin oy haklarının en az %50’sine doğrudan veya dolaylı sahibi olmayı veya bunları herhangi bir başka şekilde kontrol etmeyi ifade etmektedir. İşbu internet sitesine girerek, internet sitesinde dolaşarak ve/veya internet sitesini kullanarak işbu şartları okuduğunuzu, anladığınızı, kabul ettiğinizi, işbu şartlar ve ilgili tüm kanun ve diğer hukuki düzenlemelerle bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz.

İŞBU ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ BU İNTERNET SİTESİNİ KULLANMAYINIZ.

Bursa Temiz Enerji, doğru ve kesin bilgi temin etmek için makul çaba sarf etmiş olmakla beraber, işbu internet sitesinde bulunan bilgilerin doğruluğu, tamlığı, yeterliliği veya güncelliğini garanti veya taahhüt etmez. İşbu internet sitesinde veya bu siteden bağlantılarda yer verilen bilgileri kullanmadan doğan riskler bu bilgileri kullananlara aittir. Bursa Temiz Enerji içerikte yer alan hatalar ve eksiklikler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bursa Temiz Enerji işbu internet sitesi aracılığıyla gizli veya mülkiyeti başkalarına ait bilgi elde etmek istememektedir. Bursa Temiz Enerji, kendisine yollanan her türlü bilgiyi "gizli DEĞİL" olarak değerlendirecektir.

Bursa Temiz Enerji, bu internet sitesinde bilgi sağlamak suretiyle hiçbir lisans, telif hakkı, patent ve sair fikri mülkiyet hakkı vermiş olmaz.

Bursa Temiz Enerji, işbu internet sitesi aracılığıyla ulaşacağınız hiçbir internet sitesi hakkında hiçbir taahhüt veya beyanda bulunmamaktadır. Bursa Temiz Enerji’ye ait olmayan bir internet sitesine giriş yaptığınızda, girdiğiniz internet sitesinde Bursa Temiz Enerji’nin logosu olsa bile, lütfen girdiğiniz sitenin Bursa Temiz Enerji’nin internet sitesinden bağımsız olduğunu ve bu sitenin içeriği üzerinde Bursa Temiz Enerji’nin hiçbir kontrolü olmadığını anlayınız. Buna ek olarak, Bursa Temiz Enerji’ye ait olmayan bir internet sitesine yapılan bir bağlantı, Bursa Temiz Enerji’nin, bağlantı yapılan internet sitesinin içeriği veya kullanımı üzerinde herhangi bir sorumluluk üstlendiği veya kabul ettiği anlamına gelmemektedir. Kullanımınız için seçtiklerinizin virüslerden, solucanlardan, truva atlarından ve diğer tahrip edici nitelikteki öğelerden arınmış olduğunu temin etmek amacıyla gerekli tedbirleri almak sizin sorumluluğunuzdadır. Bursa Temiz Enerji, işbu internet sitesine giriş yapılmasını sağlayan başka internet sitelerinin içeriğini garanti ve taahhüt etmez ve başka herhangi bir internet sitesinden işbu siteye yapılan bağlantılar Bursa Temiz Enerji’nin yazılı iznine tabidir.

BURSA TEMİZ ENERJİ, İŞBU İNTERNET SİTESİ VEYA HİPER BAĞLANTILI DİĞER BİR İNTERNET SİTESİNİN KULLANILMASI SONUCUNDA DOĞACAK (KAR KAYBI, İŞİN AKSAMASI, BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNİZDEKİ PROGRAM VEYA BAŞKA VERİLERİN KAYBI DA DAHİL OLMAK VE FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HİÇ BİR ZARARDAN ÖTÜRÜ, BU NEV’İ ZARAR İHTİMALLERİ KENDİSİNE AÇIKÇA HABER VERİLMİŞ OLSA BİLE, HİÇ KİMSEYE KARŞI SORUMLU DEĞİLDİR.

Bursa Temiz Enerji, işbu bildirimi güncellemek suretiyle işbu şartları dilediği zaman değiştirebilir ve herhangi bir güncelleme veya değiştirme öncesinde işbu internet sitesi kullanıcılarını bilgilendirmekle yükümlü değildir. İşbu internet sitesini kullanarak bu nev’i değişiklikleri kabul etmektesiniz ve bu nedenle bağlı olduğunuz mevcut şartları belirlemek için düzenli olarak bu sayfayı ziyaret etmelisiniz. Bursa Temiz Enerji, gerekli olduğu takdirde işbu internet sitesini zaman zaman değiştirmek ve güncellemek için gerekli çabayı gösterecektir.

Bursa Temiz Enerji, işbu internet sitesinin aralıksız ve hatasız bir şekilde çalışacağını veya faaliyette bulunacağını garanti etmediği gibi, işbu internet sitesinin veya kiralanan sunucunun virüs ve diğer zararlı kodlardan arınmış olacağını da garanti etmez. Bursa Temiz Enerji işbu internet sitesindeki bilginin mevcut, güncel ve doğru olduğunu hiçbir şekilde garanti etmez. Bursa Temiz Enerji, Bağlı Ortakların web sitelerinde yer alan bilgilerin işbu internet sitesinde bulunacağını veya doğru bir şekilde yansıtılacağı hususunda garanti vermemektedir.

İşbu internet sitesinin kullanımı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, kullanımdan kaynaklanan her türlü ihtilafı çözmeye Bursa Merkez Mahkemeleri ve Bursa İcra Daireleri yetkilidir.