ANA SAYFA HAKKIMIZDA YARARLI BİLGİLER ENERJİ FUARLARI İLETİŞİM BİLGİLERİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yenilenebilir enerji (kaynakları), sürekli devam eden doğal süreçlerdeki varolan enerji akışından elde
edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgâr, akan su (hidrogüç), biyolojik süreçler ve
jeotermal olarak sıralanabilir. En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı ; enerji kaynağından
alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini
yenileyebilmesi ile tanımlanır.


Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgâr gücünü depolar

Yenilenebilir enerjinin tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

kaynak: http://tr.wikipedia.org
 
BALIKESIR  
BALIKESIR
© Bursa Temiz Enerji 2011 all right reserved | Site Kullanım Şartları | Ana Sayfa 
T.C.ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TÜRKİYE KRONİK HAVAYOLU HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ASMAKİNSAN Temiz Enerji Elektrik Üretim San.ve Tic.A.Ş. RÜZGAR ENERJİSİ YENİLENEBİLİR ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM